PolskiEnglishRussia


Уважаемые Господа, Проипзводственно-торговая компания КАМИ производитель ножек для бюровой и модульной мебели, ног для столов, мебельных опор - это одна из ведущих компаний на Польском рынке. Все изделия от начала до конца изготовлены на нашем предприятии. Cовременная производственная линия и тщательно подобранный персонал позволяют нам предложить высококачественные изделия по оптимальным европейским ценам, при сохранении коротких сроков реализации заказов. Мы приглашаем вас к сотрудничеству, убеждены, что оно будет плодотворным для обеих сторон.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

UDZIAł W TARGACH DOSTAWCÓW DLA PRZEMYSłU MEBLOWEGO, PROJEKTOWANIA WNĘTRZ I WZORNICTWA ZOW FIRMY KAMI

Firma Produkcyjno - Handlowa KAMI Katarzyna Mikołajewska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Wartość projektu 73200 zł, wartość dofinansowania 36000 zł